menu

2021-05-12 12:48:48

Sprawozdanie finansowe za 2020r.


Sprawozdanie finansowe za 2020r. więcej...

2021-04-16 12:51:23

Wiosenna akcja szcepień lisów wolno żyjących.


Wiosenna akcja sczepień lisów wolno żyjących w dniach 1-11 maja 2021r. więcej...

2020-11-13 19:08:34

Hodowcy DROBIU Uwaga HPAI Grypa Ptaków


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków w kraju oraz o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował ostrzeżenia dotyczące ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). więcej...

2020-11-02 10:38:33

Przypominamy o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie!


Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które ukończyły 3 miesiąc życia - powyższe wynika z art. 56 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). Posiadacz zobowiązany jest zaszczepić psa w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł. więcej...

2020-11-02 10:34:43

Obowiązek Rejestracji Zwięrząt Gospodarskich


Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązkowi identyfikacji i rejestracji (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1149) podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków: • bydło, • koniowate, • owce, • kozy, • świnie. Bydło, owce, kozy i świnie powinny być zgłoszone do Powiatowego Biura ARiMR w Brzozowie oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniowate należy zgłaszać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie. Osoby, które utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunków: bydło, kozy , owce, świnie niezgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz koniowate niezgłoszone do OZHK w Rzeszowie, jak również nieoznakowane zgodnie z przepisami, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł, a zwierzęta mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela. więcej...

2020-09-02 11:26:22

Walka z ASF Bioasekuracja


Walka z ASF Bioasekuracja o czym należy pamiętać? więcej...

2020-07-17 12:21:00

UWAGA!!! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu brzozowskiego zgnilca amerykańskiego pszczół (choroby zwalczanej z urzędu) w miejscowościach: 1) Jabłonica Ruska, Krzemienna, Temeszów, Krzywe, Witryłów, Końskie, Ulucz, Niebocko, Jabłonka, Grabówka, Dydnia, Wydrna w gminie Dydnia; 2) Grabownica Starzeńska, Górki, Humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Brzozów, Turze Pole, Zmiennica w gminie Brzozów; 3) Golcowa w gminie Domaradz; 4) Blizne, Orzechówka, Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka w gminie Jasienica Rosielna 5) Buków, Malinówka, Jasionów, Trześniów, Wzdów w gminie Haczów są objęte ograniczeniami obszaru zapowietrzonego. Zakazuję się na terenie wyżej wymienionym miejscowości przemieszczania bez zezwolenia PLW w Brzozowie rodzin i matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Nakazuję się również posiadaczom pasiek zgłaszanie do PLW w Brzozowie miejsc utrzymywania rodzin pszczelich, które do chwili obecnej nie zostały zgłoszone. W przypadku, gdy właściciel pasieki zaobserwuję w posiadanych rodzinach pszczelich objawy, które mogą nasunąć podejrzenie zgnilca amerykańskiego pszczół (zamarły, gnijący czerw) PLW w Brzozowie prosi o kontakt telefoniczny na nr : 134341225 lub zgłoszenie się do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie: ul. Witosa 4, Brzozów w celu umówienia się na przegląd pasieki. W/w pasieki zostaną objęte przeglądami w pierwszej kolejności. Pasieki, w których pszczelarze nie zauważają objawów choroby nasuwającej podejrzenie zgnilca amerykańskiego pszczół, będą kontrolowane w okresie późniejszym, w ramach posiadanych zasobów kadrowych. Robert Kilar Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie więcej...

2020-07-06 13:02:47

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ”


WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” więcej...

2020-07-06 13:01:30

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY


WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY więcej...

2020-05-11 13:51:59

Sprawozdanie finansowe za 2019r.


Sprawozdanie finansowe za 2019r. więcej...

2019-12-05 11:07:59

SZKOLENIE Z HUMANITARNEGO UBOJU ZWIERZĄT


OGŁOSZENIE o szkoleniu z przeprowadzania humanitarnego uboju zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem na użytek własny , odbędzie się w dniu 12.12.2019r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali narad na I piętrze Urzędu Miasta Brzozowa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. więcej...

2019-05-10 13:10:41

Sprawozdanie finasnowe za 2018r.


Sprawozdanie finansowe za 2018r. więcej...

2019-03-05 09:00:10

Oświadczenia w przypadku uboju z konieczności zwierząt


Oświadczenia przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierząt. więcej...

2019-02-26 10:24:56

Ubój z konieczności


Ubój zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią z konieczności więcej...

2018-11-22 13:57:46

Informacja


Możliwość dobrowolnego przystąpienia do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła(IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła więcej...

2018-10-30 12:47:08

Informacja


Portal IRZ plus dla posiadaczy zwierząt gospodarskich więcej...

2018-09-07 10:35:47

Znalazłeś martwego dzika ZGŁOŚ 134341225


Znalazłeś martwego dzika na terenie powiatu brzozowskiego ZGŁOŚ 134341225 więcej...

2018-08-31 14:53:21

Refundacja kosztów poniesionych na walke z ASF


Nowa forma pomocy Refundacja do 75% kosztów poniesionych na walkę z ASF dla producentów świń. więcej...

2017-10-20 14:02:16

Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (BVD MD)


Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrędu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła(BVD MD). więcej...

2017-02-07 14:22:31

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY CIELĄT DO 6 MIESIĄCA ŻYCIA, OWIEC I KÓZ.


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie dotycząca uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz na użytek własny. więcej...

2016-12-23 13:24:02

Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu


Ulotka - UWAGA! HPAI (Grypa ptaków) więcej...

2016-11-07 12:27:18

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. więcej...

2016-11-02 09:06:22

Ulotka - zapobieganie Afrykańskiemu Pomorowu Świń


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie zapobieganiu ASF. więcej...

2016-10-18 15:16:51

Informacja skierowana do posiadaczy zwierząt dotycząca zmian w przepisach sytemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.


Zmiana przepisów odnośnie identyfikacji i rejestracji zwierząt (ulotka w załączniku). więcej...

2016-10-17 13:41:43

Film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"


Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował film edukacyjny pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą". Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców, w szczególności rolników i hodowców trzody chlewnej z uwagi na stałe zagrożenie wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń u zwierząt wrażliwych. więcej...

2016-04-15 10:13:49

Warunki weterynaryjne w zakresie przemieszczania zwierząt z gatunku świnia.


Warunki weterynaryjne w zakresie przemieszczania zwierząt z gatunku świnia. Szczegółowe informacje w załączonej ulotce. więcej...

2016-03-10 13:50:20

Zmiana przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej


Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. więcej...

2016-02-17 09:49:49

Gorączka Q - wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców zwierząt


Gorączka Q – epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców. więcej...

2015-01-19 08:47:24

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu


Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie (w Niemczech, Wielkiej Brytanii , Holandii i Republice Włoskiej) i krajach trzecich (Kanadzie i USA) więcej...

2015-01-08 12:19:58

Informacja dla hodowców drobiu w sprawie wirusa ptasiej grypy podtypu H5N8


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie dla hodowców drobiu w sprawie wirusa ptasiej grypy podtypu H5N8. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku poniżej w formacie pdf. więcej...

2014-11-20 10:43:52

Zasady dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin


Zasady dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin. więcej...

2014-09-03 11:08:17

Wytyczne odnośnie prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.


Wytyczne odnośnie prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. więcej...

2014-02-19 14:28:47

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców


ASF materiały szkoleniowe dla hodowców więcej...

2014-02-19 13:19:36

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii


Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii więcej...

2014-02-19 13:17:55

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń


Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń więcej...

2013-08-22 14:14:17

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ więcej...

2013-07-16 13:00:21

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt


Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt więcej...

2012-05-23 12:01:07

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie


Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie - informacja w załączonym pliku. więcej...

2012-04-11 14:57:37

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje więcej...

2011-08-30 09:22:01

UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO więcej...

2011-08-02 14:00:24

INFORMACJA PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DLA ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z "UBOJEM DOMOWYM" ZWIERZĄT


INFORMACJA PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DLA ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z "UBOJEM DOMOWYM" ZWIERZĄT więcej...

2010-12-10 13:23:49

Decyzje administracyjne


Informacja dla rolników - wydawanie decyzji administracyjnych o urzędowej wolności gospodarstw od chorób zakaźnych więcej...

2010-10-28 18:59:44

Witamy


Dane kontaktowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie więcej...

menu