menu

Artykuł archiwalny

2010-12-10 13:15:50

SKŁAD OSOBOWY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZOZOWIE


Skład osobowy

SIEDZIBA  POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZOZOWIE

 

36 - 200 Brzozów ul. Witosa 4 (I piętro)

kontakt: tel/fax (013) 434 12 25

e - mail: piw.brzozow@wiw.krosno.pl

               brzozow.piw@wetgiw.gov.pl

 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie

 

    lek. wet. Robert Kilar - Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

  lek. wet. Marta Błaż - Półchłopek - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

    lek.wet. Grzegorz Błaż - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz ochrony zwierząt

 

    lek.wet. Justyna Bobula - inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

 

    mgr Małgorzata Cypara - Główna Księgowa

 

    mgr Ewa Rajchel - sekretarka

 

    inż. Paweł Baran - kontroler weterynaryjny

 

    Ryszard Bąk - kontroler weterynaryjny

 

    mgr Anna Barut - referent finansowo - księgowy

 

    mgr  Szymon Tokarz - referent prawno - administracyjny

 

 

Informacje o artykule

Autor: jb
Zredagował(a): Justyna Bobula
Data powstania: 2010-12-10 12:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2224

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu